shop.fgil.lu

BON DE COMMANDE

Achat via liste de commande - uniquement pour les écoles et communes luxembourgeoises

NIVEAU

MATIERES

Vakanzen Heft Deutsch Cycle 2.1

Vakanzen Heft Deutsch Cycle 2.1

Entdeck dat neit Vakanzenheft fir d' Däitsch fir den Cycle 2.1.
Mat engem neien Layout, flotten Exercicer, villen neien
Iwwerraschungen an de Léisungsvirschléi !

Eis Vakanzenhefter ginn pro Schouljoer an pro Fach
iwwerschafft an d' FGIL freet sech, fir dat zweet neit
Vakanzenheft am Däitschen virzestellen.

Zesummen mat eisem Maskottchen, dem Minu, kanns du dech
wärend der grousser Vakanz am Däitschen fit halen.


Françoise Jomé, Übungen: Elodie Renard

Niveau(x): Cycle 2, Nouveautés 2021
16 €